Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Studentkarrieren til Daniel begynte i fadderkomitèen og krogjengen. I 2. klasse ble han Financeminister, hvor han gjorde en rekke investeringer til linjeforeningens gode. Deretter satt han som økonomiansvarlig i Industrikontakten og studentrepresentant i fondsstyret.

Det er liten tvil om at Daniels bidrag til Aarhønens økonomi har kommet mange av undergruppene og gjengene til gode. Utover vervene hans har Daniel vist sitt engasjement gjennom en rekke diskusjonsmøter, hvor blant annet endring av handlingsregelen, bygging av ny hytte og andre måter å bruke penger på har vært frontet.

Tittelforklaring:

Daniel har gjennom studietiden sin engasjert seg stort for Aarhønen og spesielt dens økonomi. Som studentrepresentant i fondsstyret innvilget han intet mindre enn 25 søknader. Han er derfor tildelt tittelen H.H. Søknad Innvilget.

Tildelt:

2021 – Hennes Majestets 108. fødselsdag