Bakgrunn for heidersteikn:  

Osmund Jenssen (født 1923) var en ivrig skiløper og venn av familien Landsem, som drev skifabrikk. Han gikk ut fra NTH i 1948, men var fortsatt tilknyttet universitetet som foreleser i mange år etter dette.

Tittelforklaring:

Under en Amerikatur i 1967 fikk han prøve ut sine Landsem treski mot moderne amerikanske Headski med teflonsåle. Etter å ha blitt utklassert av Headskiene på vått vårføre, brakte han ideen om teflonsåler tilbake til familien Landsem i Norge. Han foreslo også å lage skiene av fiberarmerte materialer, i stedet for de tradisjonelle treskiene. Landsem tok forslaget til følge. I forelesningene sine på NTH i årene som fulgte, var enssen glad i å gi studentene eksempler på glassfiberskienes fortreffelighet og alle deres fordeler overfor de gammeldagse treskiene.

H.M. Aarhønen så saken i sitt egentlige lys, og dømte i 1978 Jenssen til å bære tittelen H.H. Sourogatskien for å undergrave og ødelegge produksjonen av tradisjonsrike, norske treski, til fordel for ski av «surrogatmaterialer» fra USA.

Tildelt:

1978 – Hennes Majestets 65. fødselsdag