Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Ivar var professor i statikk mellom 1963 og 1991. Internasjonalt kjent for sitt arbeid med å tilrettelegga for bruk av datamaskinar i konstruksjonsberekningar. 

Han var godt likt blant studentane. Som del av det nye Regentskapet i 1966 blei han utnevnt som Minister for ustødige og spenningsfylte anliggender. Han har også hatt den serimonielle tittelen som Viseregent.

Han var også sentral i oppbyggingen av kompetanse for byggeverksemd på kontinentalsokkelen. I 1981 og 1991 var han leiar av utval etter havar av Alexander Kielland og Sleipner-plattformane.

Tittelforklaring: 

Som professor i statikk forholdt han seg både til spenning og moment. 

Tildelt:

1962 – Hennar Majestets 49. fødselsdag

1965 – Hennar Majestets 52. fødselsdag