Bakgrunn for heidersteikn: 

Kristoffer er, som dei fleste oppegåande menneske, frå vestlandsperla Tysvær.

Kristoffer var Formann i Aarhønen hausten 1953 og var ein del av det svært aktive 1955-kullet. Etter eit forskaropphold ved UC Berkeley leverte han doktorgradavhandlinga ved NTH i 1964. Etter dette starta han to konsulentfirma. Den fyrste blei kjøpt opp av Multiconsult og den andre, Dr. techn. Kristoffer Apeland, eksisterer fortsatt. 

I 1971 blei Kristoffer tilsett ved Arkitekthøgskolen i Oslo som professor i byggteknologi. Mellom 1998 og 2001 var han rektor ved institusjonen. Han er æresmedlem og tidlegare formann i Norsk Betongforening.

Tittelforklaring:

Det uvisst kva grunnlaget for høgheitsnamnet er. 

Tildelt:

1955 – Hennar Majestets 32. fødselsdag