Oljeboring i arktisk. Brødrene Einar og Gunnar Pedersen. 

Bakgrunn for heidersteikn:  

Gunnar blei uteksaminert frå NTH i 1936. Etter eit år i Veidirektoratet og utøvd motstand mot okkupasjonsmakta flykta Gunnar til England, der han tenestegjorde som ingeniøroffiser. Han vann Haakon 7. sin 70-årsmedalje for tenesten. I 1945 blei han Forsvaret sin distriktingeniør i Trøndelag. Han pensjonerte seg i 1981 som oberstløytnant. 

I 1956 grunnla Gunnar og broren Norsk Polar Navigasjon, som bygde ut store delar av flyinfrastrukturen i Norges arktiske områder. Selskapet var også viktig for å etablera petroleumskunnskap i Norge, noko Gunnar brukte seinare ettersom han var i styret i fleire norske oljeselskap frå midten av 50-talet og utover. 

Tittelforklaring:

Bakgrunnen for tittelen er ukjent, men kan ha med stødigheita han viste i april 1940 og under krigen.

Tildelt:

1956 – Hennar Majestets 43. fødselsdag