Bakgrunn for tildeling av heidersteikn:

Kolbein blei uteksaminert frå NTH i 1962. Etter nokon år som vit.ass., fyrstegongstenste og vidare studier UC Berkeley, begynte Kolbein på doktorgraden ved NTH. I 1969 begynte Kolbein i SINTEF, der han skulle vera fram til 1981 så han starta som dosent i statikk. I 1985 blei han professor. 

Tittelforklaring: 

Kolbein var spesielt viktig for utvikling av datamaskin-programmer for berekning og dimensjonering av berande konstruksjonar, som FOCUS. 

Tildelt:

2006 – Hennar Majestets 93. fødselsdag