Bakgrunn for heidersteikn: 

Haakon blei uteksaminert frå NTH i 1967. Han var Kanzler hausten 1966 og sangar i TSS.

Etter studia har han tatt ein tilleggsmaster frå University of Washington og jobba med vassforvalting og – forsking i NVE og NIVA.

Tittelforklaring:

Fjellklatring under studiet. Ulykke i august 1966 som fekk noko presse. Kolåstind på Sunnmøre. Brakt ned med helikopter. Hovudskade og sjukehusopphald mm. 

Tildelt:

1967 – Hennar Majestets 54. fødselsdag