Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Bergensjenten med rulle-r ble engasjert i Aarhønen under Byggrevyen 2017, da Ida gikk i 1. klasse. Hun la inn en iherdig innsats både på scenen og bak scenen, og ble året etter valgt som Teknisk Sjef i Revystyret. Dette sikret et høyt teknisk nivå på Byggrevyen, som i senere tid er blitt et kjennetegn på Aarhønens Kulturelle Teater. Hun gjorde vervet til et springbrett av et verv da hun noen år senere ble Revysjef for selveste UKErevyen. Ida har også vært både musikkansvarlig og leder i Bjelkeklang, samt Oppsynsmann på Aarhønehytta. Dette har til sammen har resultert i mange tjommier i Hennes Majestets rike. 

Tittelforklaring: 

Ida har gjennom sin tid i Aarhønen hatt et stort fokus på rekruttering og inkludering av Æg-Tech. På grunn av sin swag og kule Bergensstil blir de hun tar til seg omtalt som tjommier. Ida går selv under kallenavnet, Tjoms.

Tildelt:

2021 – Hennes Majestets 108. fødselsdag