Bakgrunn for heidersteikn:

Som tidlegare Ceremonimester, Kanzler, Vicekanzler og Kapellmester er Arve ein dei grovaste kriminelle i Aarhønens historie! Han har også på seg at han er ein av dei mest festglade personane i Aarhønens historie. 

Tittelforklaring:

Med sirkusdirektørbart og erketrønderske utsegn om “å leva for festen og …” er han tildelt den passande tittelen H.H. Trendy Trønder.

Tildelt:

2014 – Hennar Majestets 101. fødselsdag