Bakgrunn for heidersteikn: 

Ove blei uteksaminert frå NTH i 1964. Han var Formann hausten 1963.

Ove var medlem av den fjerde Klukkitèen i 1964, saman med Elling Ellingsen (H.H. Lysmasten) og Tore Tunold (H.H. Magisteren). Salget av den fjerde Aarhøneklukk var bra, men bruk av beskytta tekstar og melodiar ga ein solid baksmell. Ei rekning på 1300 kr frå Musikk-Huset tilsvarte prisen av 186 Aarhøneklukk. Dette var særs uheldig ettersom salget av den fjerde utgåva var gjort utan forteneste. Ove var også med i Klukkitèen for den femte utgåva i 1979.

Far hans, med same namn, var bergingeniør frå NTH og krigshelt. Han blei drept i Ny-Ålesund i 1946.

Tittelforklaring:

Høgheitsnamnet er truleg er eit ordspel på etternamnet: Roll-Lund. Kanskje var det også ein kommentar på hans kroppsfasong?

Tildelt:

1965 – Hennes Majestets 52. fødselsdag

1975 – Hennes Majestets 62. fødselsdag