Bakgrunn for heidersteikn:  

Cajsas engasjement for Aarhønen viste seg raskt allerede høsten i førsteklasse da hun kjøpte ikke èn, men to Aarhøneklukk, allerede som fadderbarn. Derfra var Bjelkeklang et naturlig valg, hvor Cajsa var aktiv hele sin studietid. Etter jul sto også revyen på programmet, hvor Cajsa fikk rollen som Mosvik, som hun hadde i fem år, inkludert året på utveksling.  

Våren i førsteklasse ble hun valgt inn i HS som Skogvokter, og Cajsas første store Aarhøneprosjekt vokste frem – nemlig varslings- og avvikssystemet. Dette var helt nytt i Aarhønen da Cajsa tok initiativet, men i dag 4 år senere, virker det som en selvfølge. 

Etter året i hovedstyret ble hun Hovmester i hyttestyret, som skulle bli starten på hennes neste store engasjement i hennes majestets rike. Hennes store iver i vervet spilte i vital rolle i gjennomføring av bålplassprosjektet, innleggelse av 220V og bygging av vei. For ikke å snakke om at hytta lå an til overnattingsrekord med Cajsa som Hovmester, helt til Covid-19 og hytteforbudet satte en stopper for det.    

I løpet av året i hyttetsyret vokste også ideen om innlagt vann på hytta frem som et reelt prosjekt og prosessen ble satt i gang. Det var naturlig at Cajsa som vannstudent deltok. Hun sto i bresjen for å finne en praktisk gjennomførbar måte å behandle gråvannet fra hytta på, og løste med det en viktig forutsetning for å få innlagt vann på hytta. 

Tittelforklaring:

Sjelden har man sett et høyhetsnavn med flere betydninger enn H.H Vann til Wien. Cajsas brennende engasjement fra vannfaget er så klart grunnlaget.  Hennes utveksling til Wien hvor hun selvfølgelig hadde med seg vannengasjementet er en annen tolkning. På toppen av dette er etternavnet hennes Wien! Den viktigste tolkningen er allikevel at alt Cajsa engasjerer seg i blir bra, og at hun dermed har evnen til å gjøre Vann til Wien.  

Tildelt:

2023 – Hennes Majestets 110. fødselsdag