Bakgrunn for heidersteikn: 

Paul blei uteksaminert frå NTH i 1925. Deretter gjekk turen til New York der han jobba som konsulent fram til 1935. Han studerte også vatn- og kloakkteknikk ved Brooklyn Polytechnic Institute. Etter to år hos konsulent Edvard Harboe (H.H. Jernbinderen), begynte Paul i Oslo vannverk i 1937 og Trondheim vannverk i 1939. I 1949 blei Paul faglærar ved NTH i vatn- og kloakkteknikk, samt sensor i bygningstekniske fag ved Trondhjems tekniske læreanstalt.

I 1945 utarbarbeida Paul gjenreisingsbudsjett, koordinering og igangsetting av de kommunaltekniske oppgaver i Namsos og Bodø (m. fl.). Han var også kontrollingeniør for kloakktekniskarbeidet ved Hemnesberget etter krigen. 

Tittelforklaring:

Ein vannlås er nyyta ved røyrtilkoblingar for å unngå lekkasje i overgangen. 

Tildelt:

1947 – Hennar Majestets 34. fødselsdag