Bakgrunn for hederstegn: 

Ola har gjennom alle sine år i Trondheim vært svært aktivt, både i Byggrevyen, Industrikontakten og Hovedstyret. Men den største kjærligheten har han nok hatt for Moholt Allé 10 og Aarhønekroa. I sine første år var han alltid å se på ar rangementer der før han ble Krosjef og aldri før har det vært så mange åpningskvelder. Da det var tid for å pusse opp Kroa høsten 2015 var Ola svært delaktig spesielt på inventaret. I tillegg til dette har han vært fast innslag på arrangementer, blant annet har han vært med Aarhønen fire ganger til Åre og det uten ett minutt i bakken.

Tittelforklaring:

Høyhetsnavet kommer av arbeidet med inventaret på Kroa og at han har vært fast inventar på arrangementer.

Tildelt:

2017 – Hennes Majestets 104. fødselsdag