Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Håkon startet studentkarrieren som ung og lov… Rett fra videregående. Det var revybandet og Dragern som først engasjerte Håkon vårsemesteret 2018, og siden har snøballen vokst seg stor. Etter første revy overtok han som Kapellmester, og han har siden bidratt i samtlige revyband ut studietiden. I 2019 tok vervkråken over, og Håkon ble Nettmester, leder i Bjelkeklang, dugnadsansvarlig i Excom og musikalsk ansvarlig i Dragern. Til tross for at han jobbet for å holde hodet over watt’n, stoppet ikke engasjementet hans der. Han har vært aktiv med planlegging og bygging av UKEtårn, og havnet til slutt som nestleder i Grå Fjær. Flere engasjement kunne blitt nevnt, og Håkon kan oppsummeres som en ja-mann i linjeforeningen.

Tittelforklaring:

Håkon kommer fra Aksdal i Tysvær i nærheten av Haugesund, et tettsted de færreste har hørt om, som har nynorsk som hovedmål. Som stolt vestlending var det forventet at han skulle spesialisere seg innen vassdragsteknikk, en studieretning under Vann og miljø som ofte bare blir omtalt som «vann», eller på nynorsk: «vatn». Den effekten Håkon har hatt på linjeforeningen, hans markante lydnivå, hans (så langt mislykkede) rekrutteringsforsøk til vassdragsteknikk og kjærligheten for vannkraft gjør dermed høyhetstittelen H.H. Watt’n svært passende.

Tildelt:

2022 –  Hennes Majestets 109. fødselsdag