Bakgrunn for heidersteikn: 

Nils-Jacob blei uteksaminert frå NTH i 1939 og blei tilsett hos Harboe (H.H. Jernbinderen). I 1950 begynte han som instituttingeniør ved NTH.

Nils-Jacob var ansett som leiaren av kyllingane som hamna i Tyskland under krigen.

Tittelforklaring:

Bakgrunnen for høgheitsnamnet er uviss.

Tildelt:

1953 – Hennar Majestets 40. fødselsdag