Bakgrunn for heidersteikn: 

Edgar var professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo mellom 1929 og 1961.

I 1910 blei Edgar den fyrste leiaren for Studentersamfundet i Trondheim. Han aktiv på Samfundet gjennom heile livet, kor han har blitt tildelt dei høgaste æresbevisningar.

Edgar blei uteksaminert frå bygg i 1916 og begynte på doktograden i mekanikk. I 1919 blei han dosent. Dei påfølgande åra studerte han anvendt matematikk, fysikk og klassisk mekanikk i Paris og Berlin.

Edgar er mest kjent for arbeidet innan mekanikkens aksiomatiske grunnlag og mekanikkens generelle prinsipp han gjorde sin største innsats. Han jobba også med hydrodynamikk, kor han anvendte matematisk transformasjonsteori. 

Tittelforklaring:

Influenslinje er eit diagram som viser korleis lastverknad på ein konstruksjonsdel avhenger av lastens plassering. Høgheitsnamnet er ein referanse til arbeidet hans innan hydrodynamikk og andre ikkje-lineære problemstillingar.

Tildelt:

1929 – Hennar Majestets 16. fødselsdag