Bakgrunn for heidersteikn: 

Arnold blei uteksaminert frå NTH i 1948. Han var Kanzler våren 1947. 

Etter to år i Kværner begynte Arnold å arbeida i Sverige. Dette gjorde han resten av karrieren. Han arbeida primært med stål- og brukonstruksjonar. Etter kvart starta han eit konsulentselksap i Stockholm.

Tittelforklaring:

Arnold var sannsynlegvis ein påståeleg type. Det blei brukt bestemt tittel og han blei derfor ikkje H.H.. Slike titlar var meir vanlege i starten av Aarhøneordenen, men fekk ein liten renessanse på 1940-talet.  

Tildelt:

1948 – Hennar Majestets 35. fødselsdag