Bakgrunn for heidersteikn:  

Ole blei uteksaminert frå NTH i 1950. Han var lenge ein aktiv speidar, og hadde lenge heller kløvermerket på teiknefrakken enn H.M.-merke.

På utveksling i England skal Ole ha referert til Regina som His Majesty. 

Tittelforklaring:

Etternamnet til Ole er Støle og dannar grunnlaget for høgheitsnamnet. 

Tildelt:

1950 – Hennar Majestets 37. fødselsdag