Bakgrunn for heidersteikn: 

Ole blei uteksaminert frå Danmarks Tekniske Højskole i 1941. Etter arbeid med bygningstatikk ved DTH blei dansken tilsett ved NTH i 1945 for å arbeida med stålkonstruksjonar. I 1948 dro han tilbake til DTH som lektor og, seinare, som dosent. Han har vore viktig for materialæra, der han har utgitt fleire lærebøker om byggematerialer.

Ole blei også Ridder af Dannebrogsordenen i 1964.

Tittelforklaring:

Udlendighed er dansk og skildrar ein mann bannlyst frå sitt fedreland.

Det blei også brukt bestemt tittel og han blei derfor ikkje H.H.. Slike titlar var meir vanlege i starten av Aarhøneordenen, men fekk ein liten renessanse på 1940-talet.  

Tildelt:

1947 – Hennar Majestets 34. fødselsdag