Reglement for Aarhønehytta

Oppdatert 30.10.2023

Generelt:

 • Ta hensyn til andre hyttegjester og hyttenaboene.
 • Vis et fornuftig forbruk med tanke på ved, slik at driftskostnader og overnattingspriser kan fortsette å holde seg lave.
 • Følg badstureglementet som ligger i hyttepermen når badstuen skal brukes. Ved bruk av badstua plikter bruker til å ha lest Badstuguiden og satt seg inn i reglementet for bruk av badstu.
 • Alle har meldeplikt og erstatningsansvar for eventuelle skader de forårsaker (Ta bilde).
 • Tyveri av inventar og bruksmidler er strengt forbudt.
 • Stolleken er ikke tillatt på Hytta (stolene knekker).
 • Grunnet tidligere klager fra naboer er det ikke lov med store musikkanlegg (f.eks. Soundbox) på hytta. 
 • Grovt brudd på reglene kan føre til utestengelse eller bot.
 • Husk at Aarhønehytta er bygget av og for byggstudentene. Føl deg som hjemme og behandle den som om det var din egen hytte!

Ut på tur:

 • Du er selv ansvarlig for å finne frem til Hytta. Les veibeskrivelsen.
 • Du er ansvarlig for å følge de lokale bestemmelser når det gjelder veiavgift, jakt/fiske etc.
 • Sjekk vær og føreforhold , tilpass klær og utrustning etter dette.

Booking:

 • All bruk av Hytta skal registreres gjennom bookingsystemet eller etter avtale med Hovmester.
 • Den som reserverer Hytta skal ha lest bruksreglene og er ansvarlig for at resten av følget vet om, og forholder seg til, reglene.
 • Hytta kan på nettsiden kun reserveres av byggstudenter og tidligere byggstudenter. Tidligere byggstudenter som ønsker å reservere Hytta bes skrive dette i “detaljer” ved booking på nettsiden. Eksterne gjester (ikke byggstudenter) bes kontakte Hovmester på mail (hovmester@aarhonen.no).
 • Hytta kan reserveres hver dag hele året, og legges ut for reservasjon 12 uker frem i tid. Datoene legges ut dag for dag 12 uker frem i tid. 
 • Det vil være mulig for flere grupper å være på hytta samtidig hvis det reserveres færre enn 16 sengeplasser. Kontakt Hovmester for å få vite hvor mange plasser som er ledig.
 • Reservasjon er bindende! Så lenge man har reservert Hytta, er man pliktet til å betale. Hvis noe uforutsett likevel skulle skje, er det mulig å få tilbake 50 % av beløpet hvis man sier ifra senest 2 uker før reservert dato. 
 • Dersom man booker 8 eller mer sengeplasser må man betale for å booke hele hytta.

Priser:

 • For byggstudenter koster det 75 kr per natt, mens gjester og utgåtte byggstudenter betaler 150 kr per natt.
 • Leie av hele hytta: Hvis man ønsker å reservere hele Hytta må man reservere og betale for 16 sengeplasser + evt. antall personer over 16.
 • Dagsbesøk: For dagsbesøk er prisen halvparten av døgnpris.

Utvask:

 • Utvask og avreiserutiner skal utføres i henhold til sjekkliste som ligger i hyttepermen. Kontaktpersonen har ansvar for at dette blir etterfulgt.