Teknisk undergruppe, TU, er ansvarlige for Aarhønens tekniske utstyr. Dette innebærer å leie ut lydutstyr gjennom semesteret, både til privatpersoner og linjeforeninger. For å leie lydutstyr kontakt oss gjennom nettsiden HER

For å bli med i Teknisk Undergruppe må du søke under gjengopptaket som holdes hvert semester.  Det kreves ingen teknisk kompetanse for å være med i TU og arbeidsmengden beskrives som lav. 
Leder for Teknisk Undergruppe er Hermann Selstad og han kan kontaktes på hermase@stud.ntnu.no