Teknisk Gjeng (TG) forvalter og drifter H.M. Aarhønen sitt tekniske utstyr. Dette innebærer å leie ut lydutstyr gjennom semesteret og bidra med lydutstyr på Aarhønens arrangementer.

For å leie lydutstyr kontakt oss gjennom nettsiden her.

Om oss

Teknisk Gjeng bidrar med lydutstyr og kompetanse på arrangementer i regi av H.M Aarhønen. TG styrer blant annet lyden på Bjelkeklang sine konserter, og styrer lyd og lys under byggrevyen. Vi leier også ut lydutstyr til for eksempel andre linjeforeninger, NTNUI og private arrangementer. Dette innebærer å levere og motta utstyret og gi instruksjoner om rigging og bruk av utstyret vi leier ut.

Alle i TG får opplæring i rigging og bruk av lydutstyret ved oppstart av vervet.

Som byggstudent får man 30% rabatt på leie av lydutstyr til private arrangementer og som medlem av TG leier man lydutstyret gratis.

Kontakt

Teknisksjef@aarhonen.no

Opptak

Teknisk Gjeng har gjengopptak sammen med de andre gjengene på høsten og våren og styreopptak på våren. Det kreves ingen teknisk kompetanse for å være med, og arbeidsmengden beskrives som lav.

 

Et verv i TG er en god mulighet til å bli kjent med byggstudenter på tvers av klassetrinn, både i andre gjenger når vi styrer lyd på konserter og revy og internt i TG. Som gjeng finner vi også på interne sosiale ting.

Viktoria Lunde

Hovedansvarlig for gjengen, leder møter, svarer på eposter, delegerer ansvar og er gjengens kontaktperson. Tas opp på leder-generalforsamling. Vervet er en fin mulighet til å teste ut hvordan det er å være leder, samtidig som at man lærer mye om lydutstyr.

Mia Amundsen

Ansvar for å samle opp utleiekontrakter, fylle ut fakturaer i Visma og betale for innkjøpene. Økonomiansvarlig leverer også regnskap og budsjett til generalforsamlingen. Dette er en fin måte å lære om grunnleggende økonomi, i tillegg til at man kan lære om lydutstyr.

Hannah Røssberg

Hovedansvaret for det sosiale internt i gjengen, og samarbeider med teknisk sjef om å arrangere arrangementer sammen med andre gjenger/undergrupper/komiteer. Som sosialansvarlig bidrar man altså til at gjengens medlemmer blir bedre kjent og at alle har det bra, samtidig som at man lære om lydutstyr.

Celine Caspersen

Hovedansvaret for utleie av linjeforeningens tekniske utstyr. Ansvaret for å fordele oppgaver relatert til utleie blant styret og medlemmene i gjengen. Gjennom vervet lærer man mye om lydutstyret som TG har, og man lærer mye om koordinering og kommunikasjon i forbindelse med utleie av lydutstyret.

Ansvar for det enkelte medlem defineres i fellesskap etter hvert gjengopptak. Får oppgaver og ansvar etter gruppens størrelse og ønske.