Aarhønens rojale bryggeri brygger øl for tørste Byggstudenter og sørger for at folket i H.M. Aarhønens rike skal få drikke av høy kvalitet.