Kontortid høsten 2021: mandag 11:15-12:00

Grå Fjær er gruppa for H.M. Aarhønens gamle og bitre medlemmer. 

Grå Fjær ble startet opp i september 2018, og skal fungere som en erfarings- og ressursbank for linjeforeningen, der medlemmer kan utøve engasjement uten at det forstyrrer den daglige driften.

Medlemmene i Grå Fjær jobber prosjektbasert og oppretter prosjekter og utnevner prosjektleder under møtene som avholdes annenhver uke. Grå Fjær avholder kun opptak etter Aarhønens styreopptak på våren, og utnevner på første møte etter dette en leder og en nestleder. Vervet har i utgangspunktet en varighet på ett år, men med mulighet for forlengelse utover dette. Kravet for å være aktivt medlem er deltagelse i minst ett prosjekt per semester.

Har du en sak eller et forslag til prosjekt som Grå Fjær kan bryne seg på?

Send inn HER!