Grå Fjær er gruppa for H.M. Aarhønens gamle og bitre medlemmer.

Grå Fjær ble startet opp i september 2018. Undergruppen skal fungere som er erfarings- og ressursbank for linjeforeningen, der medlemmer kan utøve engasjement uten at det forstyrrer den daglige driften.

Medlemmene i Grå Fjær jobber prosjektbasert. Man oppretter prosjekter og utnevner prosjektleder under møtene som avholdes annenhver uke. Grå Fjær avholder opptak/påmelding før Aarhønens gjengopptak bade på våren og høsten. Det er en leder og en nestleder. Vervet har i utgangspunktet en varighet på ett år, men det er fullt mulig å fortsette ut studietiden. Kravet for å være aktivt medlem er deltagelse i minst ett prosjekt per semester, ellers tilegnes man tittelen sovende.

Har du en sak eller et forslag til prosjekt som Grå Fjær kan bryne seg på?

Send inn HER!