[Annonse] Forskerlinje

Forskerlinjen ved studieprogram for bygg- og miljøteknikk og IV er et tilbud til deg som er nysgjerrig og interessert i forskning og ønsker å bruke mer tid på å dyrke egne faglige interesser.

Har du planer om å ta en doktorgrad på sikt bør dette være interessant for deg.

Forskerlinjen vil gi deg nyttig forskererfaring og et faglig nettverk på et tidlig stadium i studiene. 

Når kan jeg søke?

Du som går 2./3./4.årskurs ved det 5-årige studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk kan søke opptak til Forskerlinjen midt i det ordinære studieløpet.

Til sammen gir Forskerlinjen 60 studiepoeng. Disse teller ikke inn i ordinær grad og studieplan, men kommer i tillegg.

Emnene kan søkes innpasset i en ph.d.-grad senere. Studentene på Forskerlinjen må regne med en del ekstra arbeid og sette av mer tid til studier og får derfor en kompensasjon på inntil kr. 100.000 gjennom et stipend finansiert av Norsk forskningsråd.

Stipendet utbetales i starten av hvert semester etter at studieplanen for Forskerlinjen er bekreftet. Studentene søker så IV fakultetet om å motta midler når de har blitt tatt opp ved Forskerlinjen.

Denne treningen skal gi deg større mulighet for å anskaffe deg en PhD posisjon.

Her finner du mer informasjon om dette:

https://www.ntnu.no/studier/mtbygg/forskerlinje

Det er 10 stipender tilgjengelig årlig.

Hvis du er interessert, kontakt gjerne omar.sabri@ntnu.no på epost for å få mer info om dette.

Fristen er 5.1.2023.