En vennskapelig liten prat om mental helse

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (2018) har over 25% av norske studenter slitt med eller sliter med psykiske plager.

Det viser seg i tillegg at studenters mentale helse forverrer seg mer enn hos befolkningen i samme aldersgruppe ellers. Dette er oppsiktsvekkende tall. Det er tall som vitner om at vi har et økende problem og et potensielt tema vi må være flinkere til å ta opp. Åpenhet har vist seg å være særdeles viktig i kampen mot psykiske plager og dårlig mental helse, men ubeleilig nok er det også et tema som er utrolig vanskelig å være åpen om. Nå skal jeg prøve å gjøre min del.

Først og fremst vil jeg presisere hva hensikten min er. De fleste har nok en viss oppfatning av hva de ulike psykiske sykdommene går ut på, og mange har nok vært borti det på et eller annet tidspunkt i livet. Enten man har slitt selv eller hatt familie eller venner med problemer. Målet mitt er ikke å informere om alle symptomer og definisjoner, internett har uendelig med gode artikler som dekker det (linker nederst!). Målet mitt er kanskje heller å inspirere deg til å nettopp oppsøke denne kunnskapen. Samt få deg til å forstå hvorfor den er så viktig.

For det som gjør psykiske plager så ekstremt vanskelig er det at det er et spekter. Kanskje unngår man å snakke om det man føler fordi man mener man ikke er «syk nok». Det kan muligens ha noe for seg, for vi skal ikke undergrave av de som lider av alvorlige psykiske sykdommer, heller. Men jeg tror at det på generell basis er et stort problem at man neglisjerer sine egne vonde tanker og følelser. Enten fordi man tenker at andre har det verre, eller fordi man tror man bare er sånn av natur. Det er viktig å forstå at det er meningen at vi skal være friske, også mentalt. Det er helt vanlig å ha negative tanker av og til, men det er ikke sånn det er best å leve – og om man vet hvordan, er det lett å få hjelp.

Her kommer en liten huskeliste dersom du følte deg truffet av å se ordene «neglisjere» og «følelser» i samme setning. Bruk den akkurat slik du føler for (og om ingenting treffer deg, ta det som et godt tegn!):

 1. Du har ikke dårlig selvbilde fordi du faktisk er kjip eller forferdelig. Du har dårlig
  selvbilde fordi hjernen din sliter med noe og velger å angripe selvfølelsen din. Det er en forsvarsmekanisme.
 2. Det å la frykter styre valgene du tar er ikke vanlig. Eller, det er vanlig i den forstand at du ikke er alene om det, men det finnes en annen (bedre) måte å leve på.
 3. Hvis du sier nei til sosiale aktiviteter på grunn av kalorier i mat eller drikke kan det
  være lurt å få hjelp til å forstå hvorfor. Det ender fort i en ond sirkel, og jeg kan skrive under på at livet blir bedre om man bryter den.
 4. Det er helt vanlig å slite med motivasjonen en gang iblant. Strekker det seg derimot
  over lang tid og du føler at du lever under en liten, mørk sky kan det være godt å
  snakke med noen. Det er ikke meningen at du skal ha det sånn.
 5. Om du er redd for at folk ikke liker deg så kan jeg forsikre deg om at du tar feil. Folk
  liker deg mye mer enn du tror. Det er bare hjernen din som er stilt inn på feil kanal. Det kan være lurt å få hjelp til å stille den tilbake!

Det er mange ting jeg kunne skrevet opp, men jeg tror dere forstår essensen. I stor grad handler det om at de negative tankene og handlingsmønstrene man har er hjernens
forsvarsmekanisme mot noe man ikke håndterer. Å la seg styre av disse tankene blir som å la seg operere på sykehuset i Flekkefjord. Du har ikke nødvendigvis den rette kompetansen til å håndtere dine egne tanker og følelser til enhver tid.

Heldigvis for oss er det mennesker som har nettopp denne kompetansen. SiT har et ganske godt tilbud når det kommer til mental helse. Helsesøster er tilgjengelig på alle campusene for lavterskel-samtaler. I tillegg er psykologtjenesten veldig god. Det er lett å melde seg opp til en registreringssamtale der de kartlegger behovet ditt. Dette er ikke en test på hvor «syk» du er. Tvert imot sjekker de hvorvidt det du sliter med er noe de kan behandle, eller om du skal henvises til noen med enda større kompetanse (dette gjelder typisk de med ekstremt alvorlige plager). Til slutt får du en psykolog og rundt 10-12 gratis psykologtimer i løpet av et semester/år. (OBS! Det koster totalt 600kr i en egenandel, men med tanke på at vanlige psykologtimer koster rundt 1200kr per time er dette neglisjerbart).

Jeg håper virkelig at du ikke fikk noe ut av dette, men om du gjorde det så vit at du ikke er alene om å slite med tankene av og til. Det kan være godt å snakke om det man føler på med noen – om det så bare er en nær venn. Vit at det er lov å ta tak i vonde tanker selv om du ikke anser deg selv som syk, og vit at det å gå til psykolog er en veldig, veldig positiv opplevelse.

Livet er tross alt best når man klarer å leve det fullt ut!

Gode kilder til informasjon:

– https://mentalhelse.no/fa-hjelp
– https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse
– https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser