H.M. Aarhønens første konsil i Nikea

For lenge, lenge siden, en eller annen plass ble det avholdt et konsil i Nikea. Flere av temaene som ble diskutert er i denne tid ukjent, men noen av tekstene har overlevd på eldgamle medier som pergamenter, skriftruller og minnepinner. Alle av de følgende tekstene ble debattert, diskutert og lagt frem som forslag til offisielle skrifter til bruken av å hedre Hennes Majestet, men ingen er så langt kanonisert. Alle tekster er unike fra all annen litteratur som noensinne er skrevet og viser frem den unike tankegangen som har eksistert blant studenter i over et helt århundre.

De ti bud

  1. Du skal ikke ha andre majesteter enn Hennes Majestet Aarhønen
  2. Du skal ikke misbruke Reginas navn
  3. Du skal holde helgen hellig
  4. Du skal ære dine forelesere og stud.asser
  5. Du skal ikke slå i hjel tid på lesesalen ved å se på Netflix eller andre lignende medier
  6. Du skal slå i hjel tiden din på Høna
  7. Du skal ikke stjele løsningsforslag fra andre medstudenter. Du skal spørre pent.
  8. Du skal ikke tale usant om dine evner og din motivasjon på genvors
  9. Du skal ikke begjære dine nestes karakterer
  10.  Du skal sette på en ny kanne etter å ha tømt kaffetrakteren på Høna

Fader Vår

La oss prise Clausen. Clausen være lovet.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Clausen forelese og undervise deg
Clausen sin stokk peke over deg og skjenke deg kunnskap
Clausen vise sine bevis for deg, og Q.E.D.

Arild Clausen, du som er på Gløshaugen
La din pekestokk holdes hellig
La dine armer rulle
La din kunnskap flomme i F1 som på Lerka
Gi oss i dag vår daglige kunnskap
Forlat oss vår koking, slik vi og forlater våre kokere
Led oss ikke inn i strykprosenten
Men frels oss fra å konte
For Lerka er din
Og F1 og Stripa i evighet
Amen

Immatrikuleringsevangeliet

Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra Hennes Majestet at alle De Raatne Æg skulle tas opp i Aarhønen. Dette var en av mange innskrivninger, i den tid Runa Kierulf var Ceremonimester i Hovedstyret. Og alle gikk for å la sig tas opp, hver og en til immatrikuleringsballet. Alle De Raatne Æg dro op fra sine respektive hjæm, til Trøndelag, til Den Gamle Stad, som heter Trondhjæm, fordi de var nå av NTNUs hus og ætt, for å la sig tas opp med hverandre. Og de dømte De Raatne Æg, de nye studenter, og lot Eggstokken berøre deres hode på scenen i Storsalen, for det var ikke rum for dem på Edgar.

Og der sto De Raatne Æg oppe på scenen og avventet sin dom. Og se, en majestets regent stod for dem, og majestetens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og regenten sa til dem: Forferdes ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares hele linjeforeningen! Eder dag skal dere bli til Æg.tech, her i Den Gamle Stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne en Aarhøne, stående på en pute. Og straks var det hos regenten en himmelsk hærskare, som lovet Hennes Majestet og ropte: Avsky! Og greihet på Lerka, blant byggstudenter som har Reginas velbehag!