Prosjektingeniør søkes

Moderne Byggfornyelse AS er en totalentreprenør som opererer i Stor-Oslo. Vi har svært
varierte prosjekter innenfor nybygg, rehabilitering, ombygging og tilbygg. Vi er 69 ansatte. 32
av disse er i administrasjonen. Resterende er faglærte tømrere med norsk fagbrev,
tømrerlærlinger fra yrkesskolene i Oslo området og noen få hjelpearbeidere.
Prosjektadministrasjonen består av mennesker med bakgrunn som sivilingeniører,
ingeniører, fagskoleingeniører og mesterbrev. Vi er opptatt av å utvikle våre egne ansatte slik
at de er rustet til større oppgaver i fremtiden. Moderne Byggfornyelse er Miljøfyrtårnsertifisert
og ble i 2020 kåret til Årets Miljøfyrtårn for små og mellomstore bedrifter. Denne prisen setter
vi høyt da prisen kan deles ut til bedrifter i alle bransjer i Norge, og ikke kun til bedrifter
innenfor bygg og anlegg. Vi er opptatt av seriøsitet i vår bransje og bedriften er aktivt
medlem av Entreprenørforeningen fra Bygg og Anlegg (EBA).
Som prosjektingeniør i Moderne Byggfornyelse blir du en del av prosjektledelsen. Du
kommer til å jobbe tett på prosjektlederen, og du vil ta del i oppgaver innenfor:

 • Koordinering av prosjekteringen
 • Tverrfaglig kontroll (BIM modell, tegninger, brannkonsept og beskrivelser)
 • Innkjøp og kontraktsinngåelse
 • kvalitetssikring og SHA
 • Fremdriftsplanlegging og koordinering av fremdrift
 • Endringshåndtering.
  Vi ser for oss at du er en positiv, systematisk og nøyaktig person, som har stor
  arbeidskapasitet og bidrar til god fremdrift og at prosjektet styres i riktig retning. Vi ønsker at
  du bidrar til at bedriften fremstår som profesjonell overfor alle aktører og vi forventer at du er
  åpen om de tingene du ikke kan så vi kan gi deg riktig veiledning.
  Vil du høre mer om stillingen ta kontakt på tlf 97188738.

Søknad med CV, karakterutskrift og noen ord om deg selv sendes til bnj@byggfornyelse.no.


Hjemmeside: http://www.byggfornyelse.no
Facebook : https://www.facebook.com/modernebyggfornyelse/
Insta: https://www.instagram.com/moderne_byggfornyelse/
Linkedin: https://no.linkedin.com/company/moderne-byggfornyelse-as