[Stillingsannonse] Fast jobb i COWI

SHA RÅDGIVER (46378)
Søknadsfrist: 21 June 2022 – Norway – Sted: Oslo – Water & Environment

Er du en engasjert og fremoverlent ingeniør med kompetanse innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) som kunne tenke seg å bli del av et av Norges sterkeste fagmiljø? Vil du være SHA rådgivning i større og mindre prosjekter, samt være med til å integrere SHA-informasjon i digitale bygningsmodeller (BIM). Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!
 
BLI EN DEL AV AVDELING MILJØ I OSLO
Ved vårt kontor i Oslo søker vi nå rådgivende ingeniører innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. COWI satser tungt på en tverrfaglig tilnærming til morgendagens bærekraftige løsninger og avdelingen Miljø i COWI Norge er i sterk vekst. Vi samarbeider i tverrfaglige team innen ulike forretningsområder. Vi deler ut av vår kunnskap med kunder og kolleger, både lokalt og på tvers av landegrenser, noe som bidrar til å gjøre oss bransjeledende innen SHA og Miljørådgivning.

COWI vinner stadig store og små prosjekter der vi er SHA-rådgivere; Blant annet arbeider vi med noen av de mest prestisjefylte prosjektene i landet som Fornebubanen, Regjeringskvartalet, Stavanger sykehus mfl. Vi har også inngått spennende rammeavtaler med for eksempel Oslo Havn og Oslo universitetshospital hvor det jobbes på mange ulike prosjekter. Vi har prosjekter innenfor flyplassutbygging, skoler, kontor- og næringsbygg, vann- og avløp, bane og vei. Og med COWIs store satsning innenfor grønn omstilling og bærekraft er prosjekter innen vannkraft, energiløsninger og kraftnett også prosjekter vi bidra inn i med SHA og miljørådgivning.

Med et stort spenn i prosjekter, både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

COWIs divisjon for Vann og miljø har de siste årene hatt stor vekst, og avdeling Miljø består av over 80 dedikerte SHA og miljørådgivere som jobber over hele landet. Vi koples inn på mange og svært varierte prosjekter hvor vi bidrar med vår spisskompetanse innen SHA.

Seksjonen vår i Oslo består i dag av 35 medarbeidere med stor bredde i kompetansen innen SHA og miljø. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi samarbeider med øvrige seksjoner på kontoret, både faglig og sosialt.

DU FÅR EN SENTRAL ROLLE OG MULIGHETEN TIL Å UTVIKLE DIN KOMPETANSE
I denne stillingen blir du en del av vårt team av eksperter innen SHA, og du arbeider i tett samarbeid med kollegaer på miljøavdelingen samt kollegaer i andre avdelinger på tvers i COWI.

Til daglig vil du utføre følgende arbeidsoppgaver:
 • SHA rådgivning i større og mindre prosjekter
 • Utarbeide risikovurderinger og SHA-planer
 • Sikre oppfyllelse av krav knyttet til rollene Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse (KU) ihht byggherreforskrift
 • Påse at lover og regler for SHA/HMS etterfølges
 • Mulighet for å bli leder av SHA nettverket, med ansvar for møter og samlinger både i Norge og Skandinavia
 • Med drivende av utvikling av SHA i digitale løsninger
 • Integrere SHA-informasjon i digitale bygningsmodeller (BIM)
 • Tilbudsarbeid og kundekontakt
 • Prosjektledelse hvis ønskelig

I COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet, og du får delta i utformingen av fremtidens samfunn. Sammen med din nærmeste leder legger du opp en plan for din egen utvikling, og du får mulighet fra dag til dag til å bygge opp din ekspertise.

Det er også mulig å kombinere rollen som SHA rådgiver med andre roller innenfor miljø, som f.eks. miljørådgiver innenfor ytre miljø eller RIM bygg.

DU ER INITIATIVRIK OG GOD TIL Å SKAPE RELASJONER

Vi søker deg med minimum 3 års høyere utdannelse (bachelor/master, ing./siv.ing. eller tilsvarende) rettet mot miljø- og sikkerhetsledelse, SHA/HMS, eller innen bygg og anlegg med fokus mot sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er en fordel om du har koordinatorskolen og kunnskap og erfaring i bruk av byggherreforskriften. Mangler du koordinatorskolen, kurser vi deg på det, fortrinnsvis i løpet av ditt første år.

Både erfarende, men også nyutdannet med interesse innenfor SHA/HMS og motivasjon for å jobbe i COWI har stor interesse.

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt evner å se de gode løsningene. Dine personlige egenskaper vil derfor vektlegges. Du må også ha førerkort klasse B.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du ønsker å utvikle deg og bidra til faglig kompetanseheving
 • Du er systematisk, strukturert, selvgående og initiativrik
 • Du er god til å skaffe oppdrag og fullføre prosjekter
 • Du trives både inne på kontoret og ute på bygge- og anleggsplass
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar
 • Du er god på digitale flater/modeller
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og hyppige milepælsamtaler. Der er også muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss – vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sist, men ikke minst tilbyr vi konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger i et stimulerende, inkluderende, jordnært og hyggelig arbeidsmiljø.

INTERESSERT?

Vi behandler søknader fortløpende, og ser frem til å motta din søknad så snart som mulig. For at vi skal kunne vurdere din søknad ber vi deg sende CV og et søknadsbrev. Arbeidssted vil være Oslo men søk også om du skulle ha interesse i noen av COWIs øvrige kontorlokasjoner.

HAR DU SPØRSMÅL?

Vi ser frem til å motta din søknad så snart som mulig.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Anne Sofie Pram, Seksjonsleder Miljø Oslo, Tlf: 911 138 90

eller

Vibeke Nossum, Prosjektsjef, Tlf: 951 54 182

Grunnet GDPR aksepterer vi kun søknader som lastes opp på vår rekrutteringsportal, og ikke via e-post. Skulle du ha spørsmål eller ønske ytterligere informasjon om stillingen, må du ikke nøle med å ta kontakt.

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER

COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

Søk her