[Stillingsannonse] Fast jobb som Geotekniker i Vestfold og Telemark fylkeskommune


Ønsker du å bli vår nye geotekniker?
Vi søker engasjert og løsningsoritentert geotekniker. Som geotekniker vil du jobbe både for seksjon drift og vedlikehold og seksjon utbygging.

Seksjon for drift og vedlikehold er ansvarlig for å sikre forutsigbar og trygg fremkommenlighet på fylkesveinettet, til alle årstider og under alle forhold. Drift og vedlikehold har ansvar for åtte driftskontrakter.
Seksjon for utbygging er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter på fylkesveinettet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektene er både store og mindre utbyggingsprosjekter, samt innenfor bypakkene, alt fra mindre punktutbedringer til store utbyggingsprosjekter som fastlandsforbindelsen i Tønsberg.

For å styrke vår organisasjon trenger vi kvalifiserte og motiverte medarbeidere som ønsker å bli en del av et kunnskapsrikt og positivt miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Du vil være ansatt i seksjon utbygging, team prosjektstøtte, og vil være involvert i akutte hendelser, driftsoppgaver og planlegging, prosjektering og anleggsoppfølging av veganlegg. 

For deg som har riktig bakgrunn vil en jobb i Vestfold og Telemark fylkeskommune gi store muligheter for faglig utvikling.

Søknadsfrist: 8. november 2022

Kontorsted vil være Skien eller Seljord

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder
– Geoteknisk prosjektering, rådgivning, kontroll og oppfølging i både plan-, bygge – og driftsfasen
– Planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser 
– Faglig vurdering og bistand ved skredhendelser på veg 
– Geoteknisk saksbehandling knyttet til veger, tunneler og bruer, både i plan-, utførelse- og driftsfasen 
– Administrative oppgaver knyttet til konsulentbistand innen fagområdet 

Kvalifikasjoner
Utdanning:
– Utdanning fra universitet eller høyskole på master-/ hovedfagsnivå innen fagretning geoteknikk 
– Geologer med tilleggsutdannelse innen geoteknikk vil også bli vurdert 
– Du må ha førerkort klasse B 
– Beherske norsk både skriftlig og muntlig
Erfaring:
– Nyutdannede og siste års studenter oppfordres til å søke
– Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper
– Initiativrik og ansvarsbevisst 
– Selvstendig og strukturert  
– Evne å se sitt eget fag i en helhet 
– God til å samarbeide med andre i et tverrfaglig miljø
– Personlig egnethet vektlegges.
– Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr
– Spennende og varierte oppgaver
– Et team med flere engasjerte geoteknikere og geologer
– Lønn etter avtale
– Pensjonsordning i KLP
– Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor

Tilsetting og prøvetid 
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Arbeidssted:
Skien/Seljord
Stillingstype:
Fast
Stillingsstørrelse:
Heltid

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 08.11.2022

Bli med på laget!