[Stillingsannonse] Jobb som vitenskapelig assistent i SIAT- NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og anleggene som gjør det mulig å drive med dette? Ved Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU institutt for bygg- og miljøteknikk har vi nå en ledig stilling som vitenskapelig assistent.
Du vil inngå i teamet som drifter kunnskapsportalen godeidrettsanlegg.no, og bidra til at kommuner og idrettslag har tilgang på oppdatert kunnskap om hvordan man realiserer bærekraftige anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Sammen vil vi også finne et prosjekt du kan fordype deg i, innen et relevant tema som du brenner for, f.eks. brukermedvirkning, behovskartlegging, prosjektledelse eller annet viktig tema for idretts- og nærmiljøanlegg.

Du kan finne ytterligere informasjon på godeidrettsanlegg.no og ntnu.no/siat.

Vi gleder oss til å motta søknaden din innen 29. april!

For mer informasjon om stillingen og søknad, se link under:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/223620/vitenskapelig-assistent