[Stillingsannonse] Sommerjobb VA Oslo kommune

Vann og avløpsetaten har et sammensatt ansvar for forvaltning av vann og avløp i Oslo, og er en viktig aktør i byutviklingen. Dette gjør oss til Norges største vannfaglige arbeidsplass. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder – vannbehandlingsanlegg, ledningsdrift, pumpestasjoner, prøvetaking, samt sommerjobber på Bekkelaget avløpsrenseanlegg.

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en søknad som beskriver studiebakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. For de fleste jobbene er det ingen bestemte krav til antall fullførte studieår. Vedlegg gjerne attester og/eller karakteroversikt. 

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 20. august. Kartlegging og konkretisering av stillinger pågår kontinuerlig utover våren, og vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende etter søknadsfristens utløp.
Arbeidsoppgaver
Ulike oppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse av vann og avløp i alle trinn fra råvannsbehandling til avløpshåndtering; eksempelvis tilsyns- og analysearbeid, lekkasjesøk, ledningsdrift vann, ledningsdrift avløp, drift av vannbehandling, teknisk beredskap, prøvetaking, registrering av dokumentdata, arkivering, kartlegging av tilstand på infrastruktur, overvannskartlegging, laboratoriearbeid på renseanlegg m.m.

Kvalifikasjoner
 • Påbegynte studier på bachelor- eller masternivå med vannfaglig relevans er en fordel.
 • Tidligere ansatte sommervikarer med gode interne referanser prioriteres.
 • Samarbeid med VAV om master- eller bacheloroppgaver er fordelaktig.
 • Godt norsk språk, skriftlig og muntlig er en fordel.
 • I enkelte stillinger innen drikkevannsforsyningen vil det kreves autorisering i henhold til sikkerhetsloven.
 • For stillingen i Funksjon vannkvalitet er det nødvendig at du har fast bosted i eller nær Oslo, og at du har to år eller mer igjen av studieløpet.

Personlige egenskaper

 • Interesse for vannbransjen og vannfaglige spørsmål.
 • Personlig engasjement og initiativ.

Vi tilbyr

 • Interessante og lærerike oppgaver
 • Hyggelige og kunnskapsrike kollegaer
 • Faglig/sosiale tilbud i løpet av sommeren
 • Konkurransedyktig lønn

Søk her!

Vann- og avløpsetaten (VAV) forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner. Hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. VAV har 650 ansatte som er avgjørende for å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet, og for å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.