Trainee VAV: Bli med på tidenes løft for vannforsyningen til OsloOslo kommune, Vann- og avløpsetaten

I 2028 skal Oslos nye reservevannforsyning settes i drift, med nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, og nytt stamnett som distribuerer vannet ut i byen. For å få til dette, trenger vi å styrke laget – og det er her Trainee VAV kommer inn i bildet. Vi søker to tranieer, som på hver sin måte vil få opplæringen de trenger for å hjelpe oss med framtidens vannforsyning:

1)  Trainee innen optimalisering av vannbehandling. I denne stillingen vil du i hovedsak få opplæring i våre eksisterende prosessanlegg for vannbehandling og avløpsrensing, og formålet er at du skal få kompetansen du trenger for å bidra til at vi får det beste ut av det nye anlegget på Huseby.   

2) Trainee innen optimalisering av vanndistribusjon. Drikkevannet til Oslo by distribueres gjennom et sinnrikt system av over 1500 km vannledninger, høydebasseng, trykksoner, pumpestasjoner osv. Nå bygges også et nytt stamnett som skal forsyne eksisterende ledningsnett med vann fra Huseby-anlegget. I denne stillingen trenger vi deg som har en definert forkjærlighet for hydraulikk og ledningsteknikk. En som kan tenke seg å bli ekspert på hver krik og krok av Oslos viktigste infrastruktur.

I søknaden ønsker vi at du spesifiserer din foretrukne stilling. 

Trainee VAV gir deg fast ansettelse fra første dag, og etter 18 måneder vil stillingen din bli innplassert i en fast enhet i VAVs organisasjon. Vann- og avløpsetaten (VAV) har Norges største fagmiljø innen vann og avløp, og gjennom vårt traineeprogram får du stifte bekjentskap med bredden av fagdisipliner som må samarbeide for at fremtidens by skal ha gode VA-tjenester. Vi tilbyr den beste læringsarenaen for deg som vil utvikle deg faglig – og den beste læringsarenaen for deg som vil forstå sammenhengene mellom prosjekt, drift og offentlig forvaltning.

Stillingene har tiltredelse i august 2024. 

Arbeidsoppgaver

 • 18 mnd. relevant praksis i VAVs fagenheter, med varierte oppgaver knyttet til drift og
  vedlikehold, prosjektarbeid, forvaltning, m.m.
 • Deltakelse i VAVs synlighetsarbeid ved universiteter etc.
 • Oppgaver tilhørende fast stilling etter fullført traineeprogram.

Kvalifikasjoner

 • Vannfaglig høyere utdanning tilsvarende mastergrad, fullført innen tiltredelse i august 2024.
 • Maks 1 års arbeidserfaring etter endt utdanning.
 • Kjennskap til – og interesse for – vannrensing og/eller hydrauliske modeller for vanndistribusjon.
 • Relevant sommerjobb er en fordel.
 • Relevant bachelor/masteroppgave er en fordel.
 • Verv og engasjement ved siden av studiene er fordelaktig.
 • Stillingene krever at du kan autoriseres i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Du evner å samarbeide og kommunisere på tvers av faglige og kulturelle skillelinjer.
 • Du er nysgjerrig på andre fag.
 • Du er en stayer og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du er initiativrik og selvgående.
 • Du tåler litt fysisk arbeid.
 • Du har verdier som matcher oss i Oslo kommune: Brukerorientering, redelighet, engasjement, respekt.

Vi tilbyr

 • Faglig systematisk veiledning.
 • Norges største VA-faglige miljø, med driftsavdelinger som gir deg praktisk innsikt.
 • Personlig oppfølging i hele traineeperioden.
 • Fagtreff og muligheter for utflukter.
 • Fast jobb etter gjennomført traineeprogram.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø, med muligheter for faglige og sosiale aktiviteter i VA yngre og Ung i VAV.
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka.
 • Sentrale lokaler på Grünerløkka.
 • Konkurransedyktig lønn.

Søk her: https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4714149683?language=nb&link_source_id=0

Søknadsfrist: 26.10.2023