Bedriftenes sommerjobbfrister for 2018 

Under er en link til en oversikt over ulike bedrifter sine frister for å sende i søknad til sommerjobb, samt hvor man kan innhente mer informasjon om bedriftens sommerjobbtilbud. Oversikten er ikke komplett enda, så manglende frister vil komme etter hvert.

Liste over sommerjobbfrister

Hva er sommerjobbhjelpen 2018?
Sommerjobbhjelpen er et samarbeidstiltak mellom Industrikontakten og Næringslivsringen, der målet er at studenter ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk skal få et tilbud om sommerjobb i løpet av våren 2018. Formålet med tiltaket er å bedre dine sjanser som student til å få deg sommerjobb. Dette skjer gjennom tett oppfølging og veiledning underveis i søknadsprosessen. På denne måten håper vi at akkurat du skal skille deg ut å få jobben du ønsker. Dette krever en del arbeid fra deg som student, men dette er nødvendig ettersom en sommerjobb sjelden kommer vandrende av seg selv.

Sommerjobb er et forhold mellom den enkelte bedrift og studenten, og de aller fleste ordner dette på egen hånd. Dette er bra, og vi prøver på ingen måte å kontrollere eller bremse slike initiativ. Vi ønsker å gi råd og veiledning underveis i søknadsprosessen til de som trenger det. På denne måten håper vi at du skal utmerke deg i positivt underveis i søknadsprosessen, slik at bedrifter legger merke til deg og forhåpentligvis kommer med et jobbtilbud. Det presiseres at det er du som student som utfører selve søkingen.

På nettet vil det bli lagt ut en liste over medlemsbedriftene i Næringslivsringen. Dette er bedrifter som hvert år tar inn en andel studenter til sommerjobb, og som dermed kan være lurt å søke hos. Det kan også være en fordel å søke sommerjobb hos lokale bedrifter, ettersom de store og mer kjente bedriftene ofte har stor pågang, og konkurransen dermed blir stor.

Prosessen:
Sommerjobbhjelpen har oppstart i månedsskiftet januar/februar. Det vil da holdes et informasjonsmøte med muligheter for påmelding og registrering. Deretter vil det i oppfølgingsperioden gis veiledning rundt utforming av CV samt tips til hvordan opptre underveis i søknadsprosessen.

Krav du må oppfylle:
1: Meld deg på tirsdag 23.01.18 på Industrikontakten sin hjemmeside.

2: Søknadene du sender til bedriftene skal også sendes til sommerjobbhjelpen. Dette er for at vi skal kunne kontrollere at søknader faktisk blir sendt. Frist for innsending av søknader er 1.mars. Merk at flere bedrifter har søknadsfrist tidligere enn dette.

3: For å være kvalifisert til hjelp fra sommerjobbhjelpen må du søke hos minimum tre ulike bedrifter, på minimum to ulike geografiske lokasjoner.

MERK: Sommerjobbhjelpen er ingen sommerjobbank. Vi har ingen sommerjobber å dele ut, hvilket betyr at du må gjøre en innsats selv for å få jobb. Vi vil imidlertid hjelpe deg på vei, og gi deg råd og veiledning underveis i søknadsprosessen.
Er du påmeldt sommerjobbhjelpen og takker nei til et sommerjobbtilbud får du ikke lenger hjelp av oss.

Aktuelle bedrifter:
Her ligger en liste over bedrifter som kan være aktuelle for deg som søker sommerjobb:  Oppdatert 09.02.2016. Listen inneholder noen av Næringslivsringens samarbeidspartnere, samt lenker til deres hjemmesider og informasjon om jobbmuligheter. Dette kan være et greit verktøy for deg som søker sommerjobb. Husk at det finnes flere andre bedrifter med behov for byggingeniører i Norge, så søk gjerne jobb hos bedrifter du ikke finner her.

Spørsmål?
Industrikontakten vil være behjelpelige med råd og veiledning.

Hvis du trenger noen hint til jobbsøkingen kan du også se på NITOs jobbsøkpresentasjon her.

Spørsmål rettes til Industrikontakten ved Florentina Fejz på florentf@stud.ntnu.no.
Du kan også komme innom vår kontortid på Høna

Lykke til med jobbsøkingen !